Typen jakt avgjør hunderasen

Mange har ofte tenkt tanken om hvor spennende det ville vært å kunne jaktet i naturen med en venn. Dette trenger ikke nødvendigvis være en menneskevenn, tvert imot kan det aller morsomste være å dra på jakt med din egen jakthund! Det finnes flere muligheter for jakt med hund, og noe som er viktig å merke seg er hva man hovedsakelig ønsker å jakte.

Det finnes et stort utvalg av hunderaser som er egnet for de ulike jakttypene, men hovedkategoriene av jakt er som regel fuglejakt, småviltjakt og storviltjakt. Slik er henholdsvis systemet i Norge, i tillegg til et par lover som bestemmer hvilke hunderaser som er lovlig å ta med seg på jakt og ikke, samtidig som hvilke dyrearter det er lov å jakte på. Derfor defineres en jakthund som en hunderase det er lovlig å benytte til å jakte på arter det er lovlig å jakte på.

Det sier seg selv hva fuglejakt er med tanke på navnet, og det er da man jakter fugl. Småviltjakt er jakttypen hvor man jakter på arter som betegnes som småvilt, altså jaktbare, mindre pattedyr som kaniner eller fugler som ryper. I motsetning til småvilt er storvilt den andelen av de jaktbare artene som er størst, og dette gjelder blant annet hjort, elg, ulv og bjørn. Ved slike jakttyper er det også meget viktig med godt tøy, spesielt for de som ønsker å ha med seg barn eller barnebarn på tur. Unge trenger klær av god kvalitet, og på kidsbrandstore.no finner man noe av det beste utvalget.

Ved valget av jakthund er rasene delt inn i grupper som er basert på FCI-systemet. FCI står for “Fédération Cynologique Internationale” og er på toppen av bransjen for flere nasjonale kennelklubber rundt omkring i verden. Man velger gjerne rasen ut ifra om den er innenfor FCI-systemet, eller utenfor. Rasene som er innenfor systemet er hunderaser som primært benytter luktesansen, og bruker hørselsansen og synet sekundært. Noen av de ulike hundegruppene som inngår innenfor FCI-systemet er drivende hunder, skjellende hunder, støtende hunder og apporterende hunder. For småviltjakt vil man gjerne benytte seg av en støtende hunderase, ettersom denne rasen ikke forfølger byttet i så altfor lang tid. Denne typen er også kjent som kortjagere, og benyttes i Norge i stor grad til småviltjakt på hare, rødrev og rådyr, i tillegg til hjort.

Med tanke på storviltjakt er rasen skjellende jakthund diskuterbart den mest populære hunderasen. Disse hundene bruker i større grad synet enn drivende hunder, og jakter slik at hunden søker på vegne av jegeren for å finne viltdyret og stiller det slik at det er i posisjon til å bli jaktet av jegeren selv. Når viltet er stilt i riktig posisjon, varsler den jegeren med høylytt skjelling. Dette gjøres oftest når jakten dreier seg om elgjakt eller lignende.

Det er mange forskjellige hunderaser som egner som til hver enkelt jakttype, derfor er det viktig å være opplyst med tanke på hva man ønsker å jakte, og ut ifra dette velge riktig hunderase som kan hjelpe deg best mulig!