Valpesyke – en skummel virussykdom

Har du hørt om valpesyke, eller canine distemper? Dette er en virussykdom som ikke bare kan ramme hunder. Man ser den også hos andre dyr, som for eksempel rever, ildre, seler, store kattedyr og ulver. Valpesykdom er heldigvis ganske uvanlig i Norge, da vaksinasjon er meget utbredt. I Norge har vi meldeplikt på denne sykdommen.

Det er paramyxovirus som forårsaker valpesyke, og dette er nært beslektet med meslingviruset som vi mennesker kan rammes av dersom vi ikke er vaksinert. Mennesker kan ikke smittes av sykdommen, men den er svært smittsom mellom dyr. Hunder smitter ved nærkontakt med syke dyr eller annen kontakt med viruset.

Symptomer på valpesyke

Det hyppigste tegnet på valpesyke er alvorlig lungeinflammasjon. Den følges av høy feber i tillegg til kraftig øyeverk. Hvis en drektig tispe blir rammet kan hun abortere, eller valpene kan være dødfødte eller svake. Fordøyelsessystemet kan også rammes ved denne sykdommen, og det kan vises i form av diaré og oppkast. Tannskader hos unge valper er heller ikke uvanlig. Valper og eldre hunder rammes hardere av valpesyke enn voksne, friske hunder med godt immunforsvar. Blir hunden frisk av sykdommen vil den være immun mot den resten av livet.

Diagnostikk av valpesyke

Dessverre er det vanskelig å sette riktig diagnose på et levende dyr. Ved mistanke kan man ta prøver fra slimhinner, som for eksempel øyets bindehinne. Det er derimot muligheter for falskt negativt svar. Man kan eventuelt ta blodprøver med noen ukers mellomrom for å se om antistoffene mot valpesyke øker. Da kan man stille rett diagnose.

Likevel er obduksjon den aller sikreste måten å sette en diagnose. Dette er selvfølgelig det mest tragiske utfallet, men dersom en tispe føder dødfødte valper kan man iallfall finne ut om det er valpesyke som er årsaken til dødfødsel, og dermed øker sjansene for at man kan redde tispa.

Forebygging av valpesyke

Det er svært viktig å ta vaksinasjon av hunden på alvor, også valpesykevaksine. Vi vet det er kostbart å vaksinere sine kjære dyr, men følgene av å ikke gjøre det kan være fatale. Du bør derfor overveie den økonomiske situasjonen din innen du går til anskaffelse av en hund, og forsikre deg om at du har råd til å ta denne kostnaden. Skulle det likevel skje noe uforutsett, kanskje at vaskemaskinen ryker i det du holder på med vaksineringen, så kan du klikke deg inn på https://www.centum.no og legge inn en søknad på et forbrukslån som kan hjelpe deg ut av knipa.

Behandling og Prognose

I og med at valpesyke er en virusinfeksjon finnes det ingen kur som kan gjøre dyret friskt. Det kan derimot oppstå sekundære infeksjoner som krever antibiotikabehandling. Annen hjelpende behandling kan være kvalmestillende- og krampestillende medisin, smertestillende behandling og dypp. I tillegg kan man bruke et desinfeksjonsmiddel innendørs som har effekt mot valpesyke. Dessverre er prognosene dårlige for en hund som rammes av sykdommen. Det er stort sett kun friske, voksne hunder som har mulighet til å overleve. Dette er derimot sjelden uten bismak i form av helseplager på grunn av skader på nervesystemet.